M168-1
Måltoleranse i henholdt til ISO 3302-1E
M229-1
Måltoleranse i henholdt til ISO 3302-1E
M390-1
Måltoleranse i henholdt til ISO 3302-1E 
M402-1
Måltoleranse i henholdt til ISO 3302-1E
M421-1
Måltoleranse i henholdt til ISO 3302-1E
M441-1
Måltoleranse i henholdt til ISO 3302-1E 
M445-1
Måltoleranse i henholdt til ISO 3302-1E
M448-1
Måltoleranse i henholdt til ISO 3302-1E 
M449-1
Måltoleranse i henholdt til ISO 3302-1E 
M450-1
Måltoleranse i henholdt til ISO 3302-1E
M453-1
Måltoleranse i henholdt til ISO 3302-1E
M454-1
Måltoleranse i henholdt til ISO 3302-1E 
M455-1
Måltoleranse i henholdt til ISO 3302-1E
M478-1
Måltoleranse i henholdt til ISO 3302-1E
M491-1
Måltoleranse i henholdt til ISO 3302-1E
M499-1
Måltoleranse i henholdt til ISO 3302-1E
M501-1
Måltoleranse i henholdt til ISO 3302-1E 
M506-1
Måltoleranse i henholdt til ISO 3302-1E
M508-1
Måltoleranse i henholdt til ISO 3302-1E
M511-1
Måltoleranse i henholdt til ISO 3302-1E
M519-1
Måltoleranse i henholdt til ISO 3302-1E